Etusivu / Home

Esittely / About us

Ajankohtaista / News

Lehmät / Cows

Hoito, ruokinta ja jalostus / Management, Feeding and Breeding

Kuvia / Photos

Muut eläimet / Other animals

Näyttelyt / Shows

Linkkejä / Links

Rallisivut / Rally

Myytävänä!

 

Eläinten hoito, ruokinta ja jalostus

Management, Feeding and Breeding

Hoito ja ruokinta / Management and Feeding

Poikimiset / Calving

Kesällä vasikat syntyvät usein laitumelle. Kaikki poikimiset valvotaan, jotta voidaan tarvittaessa avustaa poikimisessa ja huolehtia siitä, että vastasyntynyt vasikkaa saa ternimaitoa mahdollisimman pian. Myös poikinut lehmä saa heti poikimisen jälkeen juomaa, jossa on energiaa ja tarvittaessa kipulääkettä sekä lisäksi annetaan kalsiumia (Bovikalc-kapseli). Valvontatyötä, ja etenkin yöllisiä valvomisia, helpottaa valvontakamera poikimakarsinassa. Emä nuolee vasikkansa kuivaksi ja vasikka on vierihoidossa pari tuntia, jolloin se saa imeä ternimaitoa suoraan emänsä nisistä. Ensimmäinen ternimaitoannos (3 litraa) pyritään kuitenkin antamaan tuttiämpäristä, jotta voidaan olla varmoja, että vasikka saa riittävästi ternimaitoa ja siitä tarvitsemansa vasta-aineet. Joskus (erittäin harvoin) lehmä ei halua huolehtia vasikastaan tai on jopa vihainen tälle ja silloin vasikkaa ei voi jättää vierihoitoon vaan se on vieroitettava heti. Emästään vieroitetut vasikat ovat yksilökarsinoissa (näitä on uudessa navetassa 4 kappaletta) ja ne juotetaan 3-4 kertaa päivässä aluksi ternimaidolla ja tämän jälkeen maidolla.

Calves are with their mothers first hours after birth. In summertime most of the calves are born at the pasture. We have camera in the calving pen, so we can easily keep an eye on every cow which is calving. We try to feed the first dose (3 litres) of colostrums from teat bucket (right after when calf is born) and after that calf can suck milk directly from her/his mother. New born calves are fed milk from teat bucket four times a day when they are not with their mothers anymore. As they grow hay and water are offered freely.

 

Vasikat / Calves

Noin viikon tai viimeistään kahden viikon iässä vasikat siirretään toiseen navettaan (vanha pihatto), jossa ne saavat juottoautomaatista juomajauheesta (tällä hetkellä käytössä Josera Supramil) tehtyä juomaa ja lypsylehmien apetta sekä vasikan täysrehua vapaasti. Vieroitus tapahtuu pikkuhiljaa ja noin 80 päivän iässä vasikat on vieroitettu ja ne siirretään pois juottoautomaattikarsinasta seuraavalle osastolle, jossa ne saavat lypsävien apetta. Yli kuuden kuukauden ikäiset vasikat siirtyvät ruokintapöydän toiselle puolelle syömään ummessaolevien ja hiehojen apetta ja makuuparsiosastolle. Vasikoilla ja hiehoilla käytettään kuivikkeena turvetta tai turpeen ja kutterin seosta.

 

The calves are moved to old free stall at the age of one or two weeks. There they get their milk from automatic feeder. Small calves also get the same TMR as the cows in milk.

 

 

 

Hiehot / Heifers

Hiehot asuvat vanhassa pihatossa ja pääsevät talvella jaloittelutarhaan ja kesällä ne ovat yötä päivää laitumella. Reilu viikko ennen poikimista hiehot siirretään uuteen navettaan, jossa niitä totutetaan pikku hiljaa käymään lypsyasemalla ja syömään lypsävien apetta. Suurin osa hiehoista on alkionvastaanottajia. Jos ne eivät tiinehdy alkiosta, ne siemennetään joko oman rotunsa sonnilla tai lihasonnilla (hiehoille käytetään angus-rotua).

 

The heifers stay in old free stall barn and go outside also in the winter and summertime they are at pasture.

 

 

 

 

 

 

Lypsy / Milking

Lehmät lypsetään kaksi kertaa päivässä Strangkon 2 x 8 kalanruotoasemalla. Lypsäville on 135 partta ja lisäksi uudessa navetassa on poikimakarsina ja 4 erillistä partta pian poikiville lehmille. Parsissa on parsipedit ja kuivikkeena käytetään yleensä turvetta, jos sitä on saatavilla, muutoin kutteria. Raapat puhdistavat käytävät tunnin välein.

The cows are milked twice a day on a double eight herringbone parlor with automatic take-offs. There are 135 stalls for milking cows plus the calving pen and 4 stalls for cows that are waiting for calving. Cows have mattresses and twice a day the bedding is also dusted with peat. Scrapers clean the alleys every hour.

 

 

 

Ummessaolo / Dry Cows

Ummessaolevat lehmät asustavat vanhan navetan päädyssä olevassa kestokuivikeosastossa, josta on pääsy ulos. Vanhassa navetassa (vuonna 1990 valmistunut pihatto, jossa ritiläpalkkilattia, 52 makuupartta, 2 juottoautomaattikarsinaa ja yksi karsina juotolta vieroitetuille vasikoille) asuvat hiehot ja ne ulkoilevat talvella jaloittelutarhassa. Kesälle ummessaolevat lehmät sekä tiineet hiehot ovat yötä päivää laitumella. Noin viikko ennen poikimista ne siirretään uuteen navettaan.

The dry cows stay in the old free stall barn (built in 1990, slattered floors, 52 stalls and calf pens) and go outside in wintertime. In summertime dry cows are at the pasture with heifers. Before calving dry cows and heifers will be moved to new barn.

Jalostus / Breeding

Jalostustavoitteena on jalostaa rakenteellisesti toimivia ja sitä kautta kestäviä lehmiä. Eläinten ei tarvitse olla näyttelyvoittajia, mutta ei haittaisi, vaikka ne olisivat kaikki katseenkestäviä eli sellaisia, joita voi halutessaan myöskin näyttelyissä esitellä. Tavoitteena olisi, että lehmän rakenne kestäisi tuotoksen vaatimukset vuodesta toiseen eikä lehmää tarvitsisi poistaa rakenteen takia, vaikka se olisi lypsänyt kuinka monta kautta ja kuinka paljon tahansa. Ja hyvä näyttelyeläin myös lypsää, mitään lehmää ei pidetä karjassa vain sen takia, että se on kaunis. Tavoitteena on, että karjasta yli puolet olisi ayrshire- ja loput holstein-lehmiä ja näiden lisäksi on tarkoitus pitää yhtä LSK-, PSK- ja ISK-lehmää, jotta voisimme omalta osaltamme auttaa näitä rotuja ja niiden ainutlaatuisia geenejä säilymään.

Toimilupa keinosiementämiseen on ollut huhtikuusta 2009 ja oma typpipytty vuodesta 2006. Tämä mahdollistaa keinosiemennyssonnien valinnan lähes mistä päin maailmaa tahansa.

Koska hiehoille on tilaa rajallisesti vain parhaimmat lehmät siemennetään lypsyrodun sonnilla. Tavoitteena olisi siementää vain luokitukseltaan yli 80 pisteen lehmät, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Muut lehmät ja hiehot saavat alkion tai lihasonnia. Koska hiehoja ei ole kasvamassa ylenmäärin, ei lehmiä koskaan poisteta vain siksi, että poikivalle hieholle olisi saatava tilaa. Ennemmin sitten myydään ylimääräisiä hiehoja. Tämä toivottavasti johtaa vielä jonain päivänä keskipoikimakerran ja elinikäistuotosten paranemiseen.

Alkioita on ostettu kotimaasta sekä Kanadasta, USA:sta ja Englannista. Lisäksi on tehty 5 omaa huuhtelua (3 vuonna 2007 ja yksi 2010 ja yksi 2011), kolmelle eri lehmälle ja yhdelle hieholle. Alkiot eivät ole mitenkään erityisen hyvin tarttuneet, kotimaiset vähän ulkomailta ostettuja paremmin. Ensimmäiset meillä alkiosta syntyneet lehmävasikat ovat poikineet syksyllä 2010, nämä ovat omasta huuhtelusta (Ranta-Seppälän Star * Mascol). Uuden navetan rakentamisen jälkeen ja jo sitä ennenkin on karjaan ostettu paljon eläimiä - sekä navetan täytteeksi että jalostuseläimiä. Jatkossa varmaankin keskitytään enemmän alkioiden ostoon ja hankitaan sitä kautta uutta ainesta karjaan.

Our breeding coals are: Long-lasting and easy care cows. To get these kind of cows we are now breeding for better type. We also use lots of beef semen (mainly for cows which are classified below 80) and inseminate only the best cows to get good calves. We do also some embryo flushing, but mainly buy embryos from other farms, from Finland and also from other countries, mainly US and Canada. There is a list of embryo calves born and to be born and also a list of embryos we have in storage.

Alkiot/ Embryos:

 

Alkiotiineydet ja -vasikat:

Hjärterum Sarah * Karamilk, sonni HH Örisevä ET 6.2.07

Ranta-Seppälän Star * Mascol, lehmävasikka R-S. Asteroidi ET 22.2.08 9.10.10

Ranta-Seppälän Star * Mascol, lehmävasikka R-S. Andromeda ET 25.2.08

Ranta-Seppälän Star * Mascol, sonni Armas ET 24.7.08

Guddeby Impuls Brita * Saber, sonni Joukolan Anakin ET 16.9.08

Ranta-Seppälän Star * Mascol, sonni Atshi ET 20.9.08

Birghdale Countess 90 * Hector, lehmävasikka Kildare Countess Ada ET 4.11.08 † 20.11.08

Kuortin Piparminttu * Modem, sonni Kuortin Erikeeper ET 22.4.09

Kuortin Viherpippuri * Jerome, lehmävasikka Kuortin Etikka ET 15.6.09 † 25.12.2011

HH Wilimati * Duplex, lehmävasikka Toivosen ElemaWilima ET 28.8.09 † 24.1.2013

St. Martin Yesterday * Poker, lehmäkaksoset Joukolan Eilinen ET ja Joukolan Everyday ET 12.9.09

Gårdsby Aerostar Marianne * Ashlar, lehmävasikka Vanhatalon Marianne Honey ET 1.1.2010

Gårdsby Aerostar Marianne * Ashlar, kuolleet lehmäkaksoset 4.2.2010

Forever Schoon Shirley * Remington, sonni Forever Schoon Harmi ET 8.3.2010

HH Vunukka * Tryst, sonni Hönö ET 24.4.2010

HH Vunukka * Tryst, Ranta-Seppälän Hertta ET 6.5.2010

HH Vunukka * Tryst, sonni Hunukka ET 9.7.2010

Krull Goldwyn Echo * Durham, Krull HyperEnergy-ET 1.8.2010

HH.VarieteCharity ET * AltaHardy, HH. HääCharity-ET 10.9.2010

Krull Goldwyn Echo * Durham, sonni Krull D HighEcho ET 9.9.2010 Tilasonni

Gårdsby Titanic Marianne * Goldwyn, R-S HeleneMarianne-ET 5.12.2010

Gårdsby Titanic Marianne * Goldwyn, sonni R-S HerraMarianne-ET 7.12.2010 Myyty tilasonniksi

HH.AnnaMinnie * Xacobeo, sonni HH. Innie-ET 2.3.2011

HH.AnnaMinnie * Xacobeo, HH. IinesMinnie-ET 4.3.2011

Ho-Ho Torborg * AltaAmazing, Kuortin Iso-Ingberg-ET 18.6.2011

Morillonite Rambler January * Lencrest On Time, kuollut lehmävasikka 21.6.2011

Söyringin Exelent * AltaRoss, Söyringin Ihana-ET 16.8.2011

Shady Walnut Mindi * Blackaddar BB, sonni Kellogg Shady Walnut Indi-ET 31.8.2011 Tilasonni

HH Aude Red * Lawn Boy, HH PipsanIkioma-ET 10.10.2011

Rosayre Blaster's Mercy * Cedarvale Charleston, Rosayre CC Irina-ET 24.10.2011

Rosayre Blaster's Mercy * Cedarvale Charleston, Rosayre CC Ivana-ET 28.10.2011

Söyringin Exelent * AltaRoss, sonni Söyringin Ihme-ET 16.8.2011

HH.AnnaMinnie * Xacobeo, sonni HH Innie2-ET 8.12.2011

Rosayre Blaster Mercy * Cedarvale Charleston, kuollut sonni 1.1.2012

Margot Amy-Lamy ET * Palmyra Tri-Star Reality, Joukolan Jamy-Lamy-ET 4.2.2012

Shady Walnut Luci * Shady Walnut Conn, sonni Shady Walnut John-ET 24.2.2012

Mapleburn Hortensia ET * Burdette, kaksi kuollutta lehmävasikkaa 13.3.2012

Mapleburn Hortensia ET * Burdette, RS-S Bur Jasmiini-ET 23.3.2012 asuu Söyringissä

Shady Walnut Luci * Shady Walnut Conn, Shady Walnut Juicy-ET 14.4.2012

Forever Schoon Prudence * Des Chamois Poker, sonni Aurel PokerPlayer-ET 24.7.2012 Tilasonni

Blackaddar Perfecta * Palmyra Tri-Star Burdette, sonni Du Petit Bois JingleET 21.11.2012

Kellcrest Tia-ET * Palmyra Tri-Star Reality, Kellcrest Kia-ET 18.1.2013

Faucher Calimero Louka-ET * Family-Af-Ayr Distinction, Faucher KissKiss-ET 6.2.2013 † 21.03.2013

Kellcrest Tia-ET * Palmyra Tri-Star Reality, sonni Kellcrest Kindness-ET 18.2.2013

Faucher Calimero Louka-ET * Family-Af-Ayr Distinction, sonni Faucher Komia-ET 23.2.2013

Kellcrest Tia-ET * Palmyra Tri-Star Reality, sonni Kellcrest King-ET 5.5.2013

Heidenskipter Goldwin Destiny-ET * Klassic Big Time, Heidenskipster Karma-ET 14.5.2013

Faucher Calimero Louka-ET * Family-Af-Ayr Distinction, sonni Faucher Gigolo-ET 21.5.2013 Tilasonni

Rosayre BB Rebel ET * Palmyra Tri-Star Reality, sonni Rosayre Gretzky-ET 21.12.2013 Tilasonni

Shady Walnut Hellen * Ardmore Crown Napier, Shady Walnut Lauren-ET 27.10.2104

Kildare Heather ET * Palmyra Tri-Star Reality, RC Real Leather-ET 8.12.2014

Faucher R Omega * Calimero, sonni Tapani 26.12.2014

Haresfoot Maple Bella * sex Burdette, R-S Mirabella-ET 13.2.2015

Marbro Invitation-ET * AltaAvalon, Rantakankaan Mambo-ET 15.5.2015

Faucher R Omega * Free Beer, sonni 2.6.2015

Shady Walnut Marci * Sherlock, sonni 17.8.2015

Waybru Allen Secret * Fever, sonni 28.9.2015

Haresfoot Maple Ella * Burdette, sonni 20.10.2015

Faucher R Omega * Gibbs, sonni Makapaka 4.12.2015

Faucher R Omega * Free Beer, 21.1.2016

Rockhome Outside Macey * Bolton, 22.1.2016

Faucher R Omega * Jumper, 31.5.2016

Rockhome Outside Macey * Bolton, 1.6.2016

 

Siirtämättömät alkiot:

 

2 Rockhome Outside Macey * Bolton

4 Faucher R Omega * Perfecter

6 Faucher R Omega * Burdette

8 Faucher R Omega * Miquelon